Het halen van een BHC certificaat

Stel, er is nog niemand op de werkvloer van je bedrijf die een BHV certificaat heeft, terwijl dit wettelijk verplicht is. Zorg er dan voor dat minimaal één van je werknemers dit certificaat gaat behalen, want het is uiterst belangrijk dat er in het geval van calamiteiten iemand op de vloer aanwezig is die de eerste hulp kan verlenen, nog voordat de professionele hulpdiensten ter plekke zijn. Wat leer je tijdens een cursus bedrijfshulpverlening? Omdat je als eerste op de plek waar iets gebeurd is aanwezig bent, zorg jij er als BHV-er voor dat iedereen gewaarschuwd wordt en dat het pand snel en veilig ontruimd wordt. Je verleent de eerste medische hulp aan de slachtoffers en brengt de hulpdiensten als deze gearriveerd zijn op de hoogte van de stand van zaken en wat er allemaal gebeurd is. Als er sprake is van een kleine brand, kun je al trachten deze zelf te blussen.

Breng de theorie in praktijk
Als je een cursus bedrijfshulpverlening volgt bij G4S bestaat deze uit een deel theorie en een deel praktijk. Je leert als basis de theorie om deze vervolgens in de praktijk te brengen in een aantal nagebootste, doch realistische situaties. Je kennis van de theorie wordt getest met een multiple choice toets, de praktijk wordt beoordeeld door onze trainers. Als je beide onderdelen met succes afrondt, krijg je een BVH certificaat dat één jaar geldig is. Zorg ervoor dat je het certificaat niet laat verlopen. Je kunt het verlengen door ieder jaar een herhalingscursus te volgen, waarbij je je kennis weer up-to-date brengt en je certificaat geldig blijft als je deze cursus met succes afrondt. Behalve de basis- en herhalingstraining zijn er ook nog een drietal specifieke cursussen binnen de bedrijfshulpverlening die G4S je biedt. Dit zijn de Opleiding Bedrijfshulpverlening en Opleiding AED-E-Learning; de Opleiding Brand, Alarmeren, Ontruimen en Communicatie en de Opleiding Kleine Blusmiddelen. Alle opleidingen kunnen gevolgd worden in een van onze trainingscentra maar zijn ook mogelijk op de eigen werkvloer.