Flipping the Classroom: laat leerlingen begeleiders zijn voor betere resultaten

Leerkrachten willen dat hun leerlingen betrokken en geïnteresseerd zijn in de lesstof. Maar soms is het lastig om alle leerlingen genoeg aandacht te geven om hen te betrekken in het leerproces. Daarom is flipping the classroom een methode om in overweging te nemen. Door de traditionele manier om te keren, neemt de leerling het voortouw in de les. Ze kunnen de lesstof vooraf bekijken en de theoretische concepten begrijpen voordat ze terugkeren naar het klaslokaal waar ze het in de praktijk kunnen toepassen. In deze blog bespreken we hoe flipping the classroom, in combinatie met de input van leerlingen, betere resultaten oplevert.

Wat houdt flipping the classroom in?

Flipping the classroom is in opkomst vanwege de mogelijkheid om de traditionele rol van de docent en leerling te keren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om leerlingen meer kans te geven om zelf-initiërend op te treden. Leerlingen leiden hun eigen leerproces door zich in te lezen in de lesstof, vragen te stellen over problemen die ze hebben en vervolgens samenwerken met andere leerlingen om in een gezamenlijke sessie de lesinhoud te begrijpen. De docent heeft meer tijd en ruimte om de studenten individueel te begeleiden en persoonlijk feedback te geven.

De input van leerlingen effectief benutten

Maar om de leerling meer controle te geven over het eigen leerproces, is het belangrijk dat we niet alleen de lesinhoud en methoden aanpassen, maar ook de input van leerlingen effectief benutten. Door de inbreng van leerlingen te integreren in de lesstof, hebben ze het gevoel dat er met hen rekening wordt gehouden en hun inbreng gewaardeerd wordt. Gebruik bijvoorbeeld actuele nieuwsbrieven om aan te sluiten bij de interesses van de leerlingen of nodig experts uit om hun inzichten te delen tijdens de les. Dit bevordert de betrokkenheid van leerlingen en zorgt voor betere resultaten.

Feedback vragen aan leerlingen

Een andere manier om de input van leerlingen te benutten is door op regelmatige basis feedback te vragen. De docent kan op verschillende momenten tijdens de les feedback vragen, zoals in het begin, tijdens de les en aan het eind. Zo kunnen leerlingen hun mening geven en feedback geven over de lesstof, bijvoorbeeld over wat ze wel begrijpen en niet begrijpen. Dit helpt de docent om te begrijpen waar leerlingen zich misschien inspannen of worstelen en kan de docent helpen om meer op de behoefte van de individuele leerling in te gaan.

Wil je graag meer weten over flipping the classroom? Dan raad ik het aan om een kijkje te nemen op www.stichting-leerkracht.nl