scholierenHet is een mogelijkheid dat er wijzingen plaatsvinden gedurende de looptijd van de tegemoetkoming scholieren. Een voorbeeld hiervan is dat je eerst thuis woont en gedurende de tegemoetkoming scholieren op jezelf gaat wonen. Wanneer hiervan sprake is zal je de wijzingen moeten doorgeven waardoor je van de overheid meer tegemoetkoming scholieren zult ontvangen. Omgekeerd zal je minder krijgen als je eerst op jezelf woont en weer bij je ouders gaat wonen. Het is erg belangrijk dat je zo snel mogelijk de wijzingen doorgeeft bij de overheid omdat die invloed kunnen hebben op het behouden van het recht en de hoogte van de tegemoetkoming scholieren.

 

De volgende punten zal je moeten doorgeven bij de overheid:

  • Heb je een nieuw rekeningnummer dan zal je dit moeten doorgeven bij de overheid zodat de tegemoetkoming scholieren niet op het verkeerde rekeningnummer gestort zal worden.
  • Bij het volgen van een nieuw studie.
  • Als je gezakt bent voor een opleiding zal dit direct doorgegeven moeten worden.
  • Wanneer je maar net aan de voorwaarden voldoet zal je zelf de tegemoetkoming scholieren stop moeten zetten bij de overheid.
  • Is het inkomen van de ouders gedaald dan zal je op een hogere tegemoetkoming scholieren recht hebben.

 

Het gevolg van het te laat doorgeven van wijzingen zal je steeds een bedrag ontvangen die niet van toepassing is op jouw situatie. Als dit het geval is zal je wat je steeds teveel hebt ontvangen moeten terugbetalen. Had je recht op meer tegemoetkoming dan zal het niet gelden dat je nog meer ontvangt van de maanden waar je te weinig had ontvangen. Daarom is het belangrijk dat je elk jaar de voorwaarden van de tegemoetkoming scholieren weer doorleest om ervoor te zorgen dat je het juiste bedrag ontvangt.