Vergoot je persoonlijke effectiviteit in onze technologische maatschappij

Als je kijkt naar de geschiedenis van de mens en hoe wij ons als mens door de jaren heen hebben opgevat, dan zijn er grote verschillen te ontdekken. Je zou denken dat de mens gewoon mens is en dat het niet uitmaakt waar en in welke tijd hij leeft. Maar dat is geenszins het geval. De mens en zijn complete wereldbeeld inclusief alle normen en waarden die hij erop na houdt, worden ontzettend beïnvloed door de tijd, cultuur en maatschappij waarin hij leeft. De Europese mens van de middeleeuwen is eigenlijk per definitie een religieus mens. Het is een gegeven dat God bestaat en dat de mens een geschapen wezen is. Mensen zijn daardoor in te delen in zondaars en heiligen. De moraliteit samen met alle normen en waarden krijgen dus ook gestalte vanuit dit christelijke wereldbeeld. Maar als je kijkt naar de huidige tijd, dan is het geloof helemaal naar de achtergrond verdwenen. Ieder mens bepaalt zijn of haar eigen kijk op de wereld, maar dit is een stuk minder flexibel dan je zou denken. We zijn immers wel het product van een zwaar technologische wereld. Vooral in het westen denken we in termen van efficiëntie, maakbaarheid en menselijke bronnen. Alleen in onze wereld kun je spreken over human resource management. Mensen zijn een soort middel geworden bij het laten functioneren van de maatschappij en de bedrijven in die maatschappij. Daardoor kun als menselijke resource dus ook heel makkelijk (in)efficiënt zijn. Vanuit dit perspectief, is het ook niet zo gek dat we tegenwoordig spreken over persoonlijke effectiviteit. Als mens moet je effectief zijn. Daarom voeden we kinderen ook veel minder op met het idee van nurture, maar veel meer vanuit het perspectief van efficiëntie. Kinderen worden zo klaargestoomd voor de maatschappij waarin ze een bepaalde effectieve rol kunnen spelen. Hoe effectiever ze zijn, des te beter ze in deze technologische wereld passen. Daarom sturen ouders kun kinderen naar muziekles, sportles en allerlei andere lessen en activiteiten om ze zoveel mogelijk bloot te stellen aan verschillende invloeden. Zo kunnen kinderen zich des te sneller en beter voorbereiden op de pluraliteit van het moderne leven. Als volwassene kun je achterstanden corrigeren via tal van cursussen en opleidingen. Zo kun je bij persoonlijkeeffectiviteit.nl terecht om je persoonlijke effectiviteit een boost te geven. Als je merkt dat je doelen niet makkelijk haalt of bijvoorbeeld lang over je taken doet, dan is het geen slecht idee om je persoonlijke effectiviteit te verbeteren. 

Verbeter je persoonlijke effectiviteit via de tips op persoonlijkeeffectiviteit.nl

Op de website van persoonlijkeeffectiviteit.nl vind je alvast de nodige tips om je persoonlijke effectiviteit te verbeteren. Het gaat om tips die je helpen met het verbeteren van je concentratie tot aan tips die je communicatievaardigheden opkrikken. Je kunt je voordeel doen met deze handige tips en zo je persoonlijke effectiviteit naar een hoger plan tillen. Tevens kun je een cursus volgen bij tijdwinst.com

Volg ook andere cursussen bij tijdwinst

In deze op efficiëntie gerichte wereld, is het zaak om effectief te blijven. Daarom kun je verschillende essentiële vaardigheden aanscherpen via de vele cursussen op tijdwinst.com. Naast de cursus persoonlijke effectiviteit, kun je ook bij tijdwinst.com terecht voor: 

  • Feedback geven
  • Time management
  • Snellezen